Home
Over ons
Camper
Geiten voedersysteem
Ei ontlaadsysteem
Evenement op wielen
Meer villa
Hekwerken
Specials
Contact
Privacy
Verkoopvoorwaarden

 Privacybeleid Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen


 Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen hecht aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden anders dan hieronder genoemd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ GEBRUIKEN;                                                                     Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website jansenspecials.nl/ of  pcjansen.nl heeft verstrekt.

 Hier onder vindt u de gegevens die wij over u verwerken;

- Uw voorletters en achternaam, Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres 

 Daarnaast kan Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Zoals administratieve en/of boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen.

DELEN MET ANDEREN;                                                                                                        Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

   Voor het maken van een offerte en/of overeenkomst m.b.t. onze diensten.                             Om goederen bij u af te leveren en/of diensten bij u uit te voeren.                                         Het maken van facturen en afhandelen van uw of onze betalingen.
   U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is voor onze dienstverlening.                               U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.                                                                                                                                                              

Bewaartermijn van persoonsgegevens;
 Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen bewaart uw gegevens zolang u klant van         ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer     van onze diensten gebruik wenst te maken.

Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen dienen wij o.a. facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.      Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN;

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de contactpersoon privacy zaken. Wij zullen dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@pcjansen.nl.                                                                                                                

jansenspecials.nl of pcjansen.nl is een website van;                                                     Carrosserie- & Constructiebedrijf P.C. Jansen 

Post- en Vestigingsadres: Rijksstraatweg 55, 3956CJ Leersum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30026982

Telefoon:0343-451798

E-mailadres: info@pcjansen.nl

Contact persoon Privacy zaken; Carien Jansen

to Top of Page

Jansen Specials 'Slim met Metaal' | info@pcjansen.nl